HIGH ACTIV CONSULT este abilitată conform certificatului de abilitare nr. 536/PS/2012 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţie Socială, Comisia de abilitarea a serviciilor externe de prevenire şi protecţie din cadrul ITM Bucureşti să desfăşoare activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi dispune de specialişti cu experienţă în domeniu SSM cât şi ca lectori de formare profesională.

Calitatea muncii şi a condiţiilor de lucru acoperă un câmp larg: sănătatea, nivelul de trai, protecţia muncii şi itinerarele profesionale, dezvoltarea competenţelor şi, în cele din urmă, concilierea şi echilibrul dintre viaţa din cadrul muncii şi viaţa în afara lucrului.

Starea de sănătate şi securitate în muncă a forţei de lucru în UE este afectată de numeroşi factori.

Identificarea corectă a riscurilor profesionale şi supravegherea acestora la locul de muncă reprezintă domeniul de bază al activităţii experţilor în domeniul SSM.

Multitudinea riscurilor profesionale la care este expus lucrătorul trebuie cunoscute de către toţi specialiştii în domeniul de sănătate şi securitate în muncă, în sensul luării de măsuri tehnico-organizatorice şi medicale pentru prevenirea apariţiei bolilor profesionale.

Este important să fie imprimată în conştiinţa publică şi, în primul rând, a celor expuşi unor factori de risc, necesitatea unor preocupări constante pentru sănătate.

Într-o lume a muncii aflată în plin dinamism, trebuie ca toţi cei implicaţi în procesul muncii, angajaţi şi angajatori, să-şi schimbe mentalitatea şi să fie conştienţi că rolul cel mai important în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îl constituie acţiunea preventivă, iar aceasta acţiune trebuie să aibă caracter permanent. Cei implicaţi, în special managerii şi specialiştii în domeniul de sănătate şi securitate în muncă, nu trebuie să ia la cunostinţă de aceste cerinţe doar atunci când se confruntă cu accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale; atunci acţiunea preventivă se va transforma în acţiune corectivă, o acţiune corectivă tardivă, dar mai ales tragică şi costisitoare.

Ce beneficii poate aduce asigurarea unor bune condiţii de securitate şi sănătate în muncă?

· Lucrătorii sănătoşi sunt mai productivi şi obţin produse de calitate superioară;

· Un număr mai mic de accidente şi îmbolnăviri contribuie la reducerea absenteismului. Cu alte cuvinte, la costuri mai mici şi reducerea întreruperilor procesului de producţie;

· Un echipament şi un mediu de muncă optimizate în funcţie de nevoile procesul de muncă şi menţinute în bună stare, contribuie la o mai bună productivitate şi calitate, precum şi la reducerea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

· Mai puţine accidente şi îmbolnăviri înseamnă mai puţine daune şi mai puţine riscuri în termeni de responsabilitate.

Securitatea şi sănătate în muncă este în interesul tuturor!


 
Contact

HIGH ACTIV CONSULT S.R.L.

Sos. Oltenitei, nr. 225 A, etaj 2, camera 7, Sector 4, Bucuresti