PREZENTARE COMPANIE

HIGH ACTIV

Calitatea muncii şi a condiţiilor de lucru acoperă un câmp larg: sănătatea, nivelul de trai, protecţia muncii şi itinerarele profesionale, dezvoltarea competenţelor şi, în cele din urmă, concilierea şi echilibrul dintre viaţa din cadrul muncii şi viaţa în afara lucrului.

Este important să fie imprimată în conştiinţa publică şi, în primul rând, a celor expuşi unor factori de risc, necesitatea unor preocupări constante pentru sănătate.

Într-o lume a muncii aflată în plin dinamism, trebuie ca toţi cei implicaţi în procesul muncii, angajaţi şi angajatori, să-şi schimbe mentalitatea şi să fie conştienţi că rolul cel mai important îl constituie acţiunea preventivă, iar aceasta acţiune trebuie să aibă caracter permanent. Cei implicaţi, în special managerii, nu trebuie să ia la cunostinţă de aceste cerinţe doar atunci când se confruntă cu accidente sau îmbolnăviri profesionale; atunci acţiunea preventivă se va transforma în acţiune corectivă, o acţiune corectivă tardivă, dar mai ales tragică şi costisitoare.

HIGH ACTIV CONSULT este abilitată conform certificatului de abilitare a serviciilor externe nr. 4398/2009 eliberat de Ministerul Muncii, Direcţia de Muncă şi protecţie socială şi certificatului de abilitare nr. 9663/536/PS/2012 eliberat de ITM Bucureşti să desfăşoare activitatea de serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă.

HIGH ACTIV CONSULT  oferă următoarele servicii:

- Auditarea din punct de vedere al conformării la legislația în vigoare privind: SSM, SU, Protecția Mediului;

- Întocmirea documentaţiei specifice în domeniul SSM, SU și mediu pentru orice tip de activitate;

- Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, evaluarea riscurilor de incendiu;

- Elaborarea de Instrucţiuni Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă, respectiv Situaţii de Urgenţă;

- Instruirea personalului privind legislaţia generală şi specifică SSM, SU și Protecția Mediului;

- Testarea personalului pentru verificarea  însuşirii  cunoştinţelor privind cunoștințele profesionale dar și cunoașterea normele SSM și SU;

- Identificarea marcajelor de securitate și montarea semnalizărilor;

- Asistenţa la controalele efectuate de către organele în drept, la achiziționarea materialelor și echipamentelor de protecție și apărare împotriva incendiilor;

- Cercetarea accidentelor de muncă sau evenimentelor soldate cu incendii;

- Consultanţă la întocmirea documentaţiei pentru autorizarea/ reautorizarea din punct de vedere SSM, SU și mediu.

HIGH ACTIV CONSULT  oferă și servicii conexe:

-   editarea de cărți, broșuri, reviste;

-   asistență în domeniul resurselor umane;

-   cursuri de formare profesionala acreditate ANC: inspector SSM, specialist gestionare deșeuri;

-   cursuri de instruire/pregătire pentru angajați: șofat defensiv (ședință de siguranța circulației), prim ajutor, combaterea stresului la locul de muncă.

HIGH ACTIV CONSULT dispune de specialişti cu experienţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum, în prevenirea şi stingerea incendiilor precum și în protecția mediului.

 

Datorită experienţei profesioniştilor noştri am participat în două proiecte POSDRU, cu 12 module de pregătire specifică în domeniul SSM, proiecte încheiate cu succes în luna martie 2012.

Securitatea şi sănătate în muncă este în interesul tuturor!


 
Contact

HIGH ACTIV CONSULT S.R.L.

Sos. Oltenitei, nr. 225 A, etaj 2, camera 7, Sector 4, Bucuresti